Spring til indhold

LRP – Piskesmæld erstatning

  • af

Har man været i trafikuheld, er en af de skader, man ofte ser, piskesmæld. Som følge af piskesmæld må borgere rundt omkring i landet omlægge deres liv, så de kan få deres hverdag til at hænge sammen. Mén og medfølgende udfordringer af piskesmæld tvinger mennesker til at prioritere anderledes, da de ikke længere er i stand til det samme som før. Smerterne og manglende bevægelsesfrihed gør hverdagen udfordrende og uoverskuelig. Derudover er der et økonomisk benspænd, da man med piskesmæld ikke nødvendigvis kan påtage sig samme arbejdsbyrde, som før man pådrog sig skaden. Dermed kan man miste en indtægtskilde, og hertil skal erstatning være med til at lette den byrde, det medfører.

Piskesmæld ændrer levevilkår

De mennesker, som får piskesmæld, har formentlig haft andre levevilkår, inden de påførte sig skaden. At miste de evner, man havde før, eller at leve med kroniske smerter, kan være meget vanskeligt at acceptere. Det er afgørende at kunne tilpasse sig en begrænsning, der vil forme resten af ens liv, hvis man fortsat vil opretholde en vis livskvalitet. Hvis man yderligere skal tilføje presset ved store udgifter til behandlinger, mistet arbejdsfortjeneste og eventuelt manglende evne til at varetage fuldtidsarbejde efterfølgende, er udfordringerne til at få øje på. Her kan erstatningen være med til at løfte en del af byrden.

Erstatning giver overskud

Afhængig af méngraden og de kroniske følger, vil man efter gennemført sag blive tilkendt en erstatning, som kan variere i størrelse. Udover erstatningen kan man også blive tilkendt pension, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og dækning af udgifter for behandlinger. Med denne godtgørelse for piskesmæld, vil den enkelte borger få et økonomisk overskud til at være mere til stede i det liv, de lever med de omstændigheder, der nu er blevet rammerne for deres liv.

Erstatning for piskesmæld kan altså være afgørende for, hvordan den enkelte kan leve sit liv. Med mere økonomisk overskud, kommer også generelt overskud. Når ikke man skal bekymre sig om, hvordan man får pengene til at slå til, kan man i stedet begynde at omstille sig til den hverdag, der nu skal leves. Der kan med erstatningen, flyttes fokus til, hvad der nu kan give glæde i livet.

Erstatningsager er en proces, som man skal igennem, for på den anden side at mærke, at det var besværet værd. En erstatning for piskesmæld ændrer ikke, de nye omstændigheder man har, og de smerter man nu må leve med, men det kan være med til at give den pågældende person mulighed for at fjerne en del af bekymringerne, og i stedet bruge tid på at finde noget at glædes over i livet med skaden.