Vagtlæge

Region MidtJylland's vagtlæge 70 11 31 31

Får du brug for lægehjælp om aftenen eller i weekenden, kan du ringe til vagtlægen på tlf. 70113131. Du skal bruge dette nummer uanset hvor i Region MidtJylland du ringer fra. HUSK at have dit CPR-nummer parat.

Åbningstider
Lægevagten er åben mellem kl. 16 og kl. 08 på hverdage og hele weekenden, dvs. fra fredag kl. 16 til mandag kl. 08, samt helligdage.

Telefonkonsultation
Når du ringer til vagtlægen på tlf. 70113131, ringer du til en central telefonkonsultation i hhv. Holstebro eller Århus. Her sidder der en vagtlæge klar til at tage telefonen for at hjælpe og vejlede dig.
I perioder kan der være kø. Du får automatisk besked om hvilket nummer du er i køen. Bliv derfor på linien indtil du har kontakt med vagtlægen.
Vurderer du, at der er tale om en akut livstruende situation, kan du taste dig foran i køen. Vagtlægen kan se på et display i vagtlokalet, dels hvor mange patienter der er i køen, dels om du har tastet dig foran i køen. Vær med til at bevare denne høje telefonservice ved kun at taste dig foran i køen, hvor der er tale om ABSOLUT akut livstruende sygdom og skader.

Den vagtlæge du møder i telefonen vurderer på baggrund af dine oplysninger, hvilken hjælp du har brug for. Det kan være:
  • et godt råd til hvordan det aktuelle problem håndteres og eventuelt en recept
  • råd om at kontakte egen læge i åbningstiden
  • henvise til en behandlende vagtlæge på et af amtets 5 vagtlægeklinikker
  • at sende en vagtlæge på sygebesøg i dit hjem
  • at indlægge dig direkte på et af amtets sygehuse, evt. ved at sende en ambulance
  • at alarmere en vagthavende hjemmesygeplejerske hvis du bor i en af følgende kommuner: Thyholm, Thyborøn-Harboøre, Struer, Ikast og Ulfborg-Vemb samt på Venø.

Før du kontakter vagtlægen
  • Du skal have en telefonisk aftale for at blive modtaget i en vagtlægekonsultation. Ring derfor altid til vagtlægen inden du møder op i konsultationen.
  • Brug kun lægevagten ved sygdom, hvor behandlingen ikke kan vente til næste dag.
  • Medbring altid dit sygesikringsbevis ved enhver kontakt til en vagtlæge.